Tästä löydät hinnastomme ja lomakkeita.

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen palveluhinnasto 1.1.2023 alkaen

Tulentekoilmoitus

Tällä lomakkeella teet tulentekoilmoituksen. Ilmoitus tulee tehdä pelastusviranomaiselle mahdollisimman aikaisin ennen toiminnan/polton aloitusta. Tulentekoilmoitus koskee metsämaan tai pellon kulotusta, kokon polttoa tai muuta avotulta, josta aiheutuu runsaasti savua.

Tulentekoilmoitus

Ilmoitus ilotulitteiden yksityisestä käytöstä

Käytä tätä lomaketta, kun haluat yksityishenkilönä tehdä ilmoitusta ilotulitteiden käytöstä.

Ilmoitus tulee tehdä pelastusviranomaiselle viimeistään viisi (5) vuorokautta ennen ilotulitteiden käyttöä.

Ilmoitus ilotulitteiden yksityisestä käytöstä (lomake tarkoitettu yksityishenkilöiden käyttöön)

Pientalon paloturvallisuuden itsearviointi

Pientalon paloturvallisuuden itsearviointilomake