Tästä löydät hinnastomme ja lomakkeita.

Tulentekoilmoitus

Tällä lomakkeella teet tulentekoilmoituksen. Ilmoitus tulee tehdä pelastusviranomaiselle ennen toiminnan/polton aloitusta. Tulentekoilmoitus koskee metsämaan tai pellon kulotusta, kokon polttoa tai muuta avotulta, josta aiheutuu runsaasti savua.

Tulentekoilmoitus

Ilmoitus ilotulitteiden yksityisestä käytöstä

Ilmoitus ilotulitteiden yksityisestä käytöstä

Pientalon paloturvallisuuden itsearviointi

Pientalon paloturvallisuuden itsearviointilomake