Tästä löydät hinnastomme ja lomakkeita.

Tulentekoilmoitus

Tällä lomakkeella teet tulentekoilmoituksen. Ilmoitus tulee tehdä pelastusviranomaiselle mahdollisimman aikaisin ennen toiminnan/polton aloitusta. Tulentekoilmoitus koskee metsämaan tai pellon kulotusta, kokon polttoa tai muuta avotulta, josta aiheutuu runsaasti savua.

Tulentekoilmoitus

Ilmoitus ilotulitteiden yksityisestä käytöstä

Ilmoitus tulee tehdä pelastusviranomaiselle viimeistään viisi (5) vuorokautta ennen ilotulitteiden käyttöä.

Ilmoitus ilotulitteiden yksityisestä käytöstä

Pientalon paloturvallisuuden itsearviointi

Pientalon paloturvallisuuden itsearviointilomake