Tästä löydät hinnastomme ja lomakkeita.

Tulentekoilmoitus

Tällä lomakkeella teet tulentekoilmoituksen. Ilmoitus tulee tehdä pelastusviranomaiselle mahdollisimman aikaisin ennen toiminnan/polton aloitusta. Tulentekoilmoitus koskee metsämaan tai pellon kulotusta, kokon polttoa tai muuta avotulta, josta aiheutuu runsaasti savua.

Tulentekoilmoitus

Ilmoitus ilotulitteiden yksityisestä käytöstä

Ilmoitus tulee tehdä pelastusviranomaiselle viimeistään viisi (5) vuorokautta ennen ilotulitteiden käyttöä.

Ilmoitus ilotulitteiden yksityisestä käytöstä

Päätös ilotulitteiden käytöstä yksityistilaisuudessa
muulloin kuin asetuksen sallimana aikana 20 €.

Anmälan om privat användning av fyrverkeripjäser

Notification of the private use of fireworks

Pientalon paloturvallisuuden itsearviointi

Pientalon paloturvallisuuden itsearviointilomake