Tulevan varalle tässä ja nyt
 Normaali päivittäinen toiminta voi häiriintyä monesta eri syystä hyvinkin nopeasti. Sääennusteiden kautta saamme yleensä varoituksen uhkaavista olosuhteista jo hyvissä ajoin, mutta esimerkiksi vaarallisten aineiden onnettomuus on äkillinen tapahtuma, johon on kyettävä reagoimaan oikein ja nopeasti. Talousveden saastuminen voi jossain tapauksissa ilmetä vasta väestössä epidemian tapaan näkyvinä oireina. Laajavaikutteisissa tilanteissa viranomaisten resurssit eivät riitä jokaisen kansalaisen palveluun yksilötasolla, joten omatoiminen varautuminen on oman hyvinvoinnin kannalta tärkeää. Varautumiseen liittyvät toimenpiteet riippuvat suuresti toimintaympäristöstä. 


Pelastuslain 379/2011, 14 § velvoittaa jokaista omatoimiseen varautumiseen omien mahdollisuuksiensa mukaan. Oman vastuualueensa piiriin kuuluvan turvallisuuden tason joutuu jokainen miettimään itse. Pelastussuunnitelma on työkalu riskien hallintaan ja niihin varautumiseen. Pelastusasetuksessa (407/2011) määritellään pelastussuunnitelman laatimisvelvollisuuden kriteerit ja suunnitelman sisältö, mutta jonkinlainen suunnitelma olisi olla kaikilla, toiminnan laajuudesta tai asumismuodosta riippumatta. Pelastussuunnitelman voi laatia esimerkiksi pelastuslaitoksen internetsivulta löytyvälle lomakkeelle tai laatia oman mielensä mukaan. Tärkeintä on ajatus ja sisältö. 

Esimerkki häiriötilanteesta: sähkökatko
 Myrskyt ovat viime vuosina aiheuttaneet alueellamme sähkökatkoja, jotka joidenkin kiinteistöjen kohdalla ovat kestäneet jopa vuorokausia. Sähkön puuttuminen aiheuttaa toisinaan yllättäviäkin ongelmia (vesi- ja viemärihuollon katkeaminen), joten sähkökatkoksiin kannattaisi jokaisessa taloudessa varautua etukäteen tehtävällä suunnitelmalla. Kaupassa asiointi ei onnistu ilman sähköä. Matkapuhelinverkko ruuhkautuu helposti ja sähkökatkoksen jatkuessa tukiasemien toiminta lakkaa.

 • Varaa taskulamppu ja kynttilöitä (huom. myös tulitikut)
 • Jos käytössäsi on tulisija, pidä kuivia puita saatavilla.
 • Kiinteän polttoaineen kattiloissa oleva tuli aiheuttaa nopeasti ylikuumenemisen, jos kiertovesipumput eivät toimi.
 • Pienelläkin sähköaggregaatilla saa riittävästi tehoa öljy/pellettipolttimen, kiertovesipumpun ja perusvalaistuksen hoitamiseen (lisävirran syöttömahdollisuus on huomioitava talon sähkökytkennöissä).
 • Kaasugrilli tai retkikeitin auttaa ruuanvalmistuksessa.
 • Selvitä missä voit käydä tarpeilla, jos WC ei toimi veden- tai viemärin pumppaamon toiminnan keskeytyessä (ongelma on monessa taloudessa totta yllättävän nopeasti sähkön katketessa)
 • Kylmässä säilytettävät ruuat pilaantuvat helposti, joten pyri välttämään kylmälaitteiden avaamista.
 • Sammuta käynnissä olleet sähkölaitteet (liedet ym.), jotka uudelleen käynnistyessään voivat aiheuttaa vaaraa.
 • Minimoi lämmönhukka kylminä aikoina
 • Pidä kotivaraa, joka säilyy hyvin ja on helposti valmistettavissa. Kotivaraa olisi syytä pitää muutaman vuorokauden tarpeisiin. Huomaa, että kaupat ja huoltoasematkaan eivät toimi ilman sähköä.
 • Selvitä, miten saat arvion omalta sähköyhtiöltäsi odotettavissa olevan katkoksen kestosta. Joitkin yhtiöt tiedottavat sähkökatkoista internetissä ja sopimuksen tehneille lähettävät tekstiviestin katkoksista ja niiden oletetusta kestosta.
 • Selvitä, miten saat apua mahdollisessa hätätilanteessa.

Kotivaralla tarkoitetaan, että kodissa on valmiiksi hankittuna välttämättömiä elintarvikkeita, tavaroita ja lääkkeitä, joilla asunnon asukkaat selviävät useita päiviä tai jopa viikon ilman ulkopuolista apua.