Paloturvallisuus on yksi tärkeä osa omatoimista varautumista, josta vastaa kiinteistön omistaja/haltija. Palokunnan saapuminen tuntuu aina kestävän liian kauan ja joissain tapauksissa (esimerkiksi ukonilman aikaan) lähimmän paloaseman henkilöstö voi olla kiinni toisessa tehtävässä, jolloin viive kasvaa entisestään. Odotteluun käytettävän ajan voi käyttää hyödyllisesti tehokkaaseen alkusammutukseen, vahinkojen rajoittamiseen ja omaisuuden pelastamiseen.

 
Tyypillisiä tulipalon aiheuttajia ovat huolimaton tulen käsittely, tulisijojen väärä käyttö, vikaantuneet sähkö- laitteet ja ajoneuvot, tahallaan sytytetyt palot ja salama. Harvinaisempia, mutta mahdollisia syitä ovat esimerkiksi optiset syyt ja itsesyttyminen. Useimmiten syttymisen taustalta löytyy viimekädessä huolimattomuus, joten meidän jokaisen omalla toiminnalla voidaan ratkaisevasti vaikuttaa tulipalojen ehkäisyyn.

 
Tärkein toimenpide paloturvallisuuden lisäämisessä on ennalta ehkäisy. Pelastuslaitos on siirtynyt vuoden 2012 aikana asuin- ja vapaa-ajan rakennusten omatoimiseen palotarkastukseen, joka toteutetaan kiinteistön omistajalle lähetettävän itsearviointilistan ja oppaan avulla. Oppaasta saa hyviä neuvoja omatoimisen paloturvallisuuden edistämiseen. Asuin- ja vapaa-ajan rakennuksiin tehdään palotarkastuksia pyydettäessä.


Huolellisellakaan toiminnalla ei kaikkia tulipaloja pystytä estämään, joten palon syttymiseen on syytä varautua:

  1. opettele toimintaohjeet tulipalon varalle
  2. tee valmiita toimintasuunnitelmia ja keskustele niistä työpaikan tai kotiväen kesken
  3. hanki riittävästi palovaroittimia ja varmista niiden toimintakunto säännöllisesti
  4. hanki alkusammutuskalustoa tai selvitä työpaikan/taloyhtiön alkusammutuskaluston sijainti
  5. tutustu alkusammutuskaluston toimintaan ja hanki tarvittaessa koulutusta

Toiminta tulipalossa

  1. pelasta vaarassa olevat varoittamalla tai siirtämällä turvalliseen paikkaan
  2. rajoita palon leviämistä sulkemalla ovet ja ikkunat
  3. hälytä palokunta (yleinen hätänumero 112) ja muuta mahdollista apua
  4. sammuta käytettävissä olevilla menetelmillä
  5. opasta palokunta paikalle tarvittaessa, sekä anna lisätietoja tapahtumasta ja olosuhteista pelastustoiminnan johtajalle

Edellä mainittu toimintajärjestys voi vaihdella tapauskohtaisesti, joten tapauskohtainen harkinta on paikallaan.