Poikkeusoloissa kansalaisten terveys, elinolosuhteet ja/tai toimeentulo on laajasti ja vakavasti uhattuna. Poikkeusoloissa toimitaan tarvittavin osin valmiuslain tai puolustustilalain suomin edellytyksin, jotka rajoittavat tilanteesta riippuen kansalaisten toimintaa. 
Poikkeusoloissa mahdollisesti tarvittavat väestönsuojat ovat Etelä-Pohjanmaalla vain niissä sijaitsevien kiinteistöjen omien asukkaiden tai henkilökunnan käyttöön varattuja. Joissain tapauksissa kiinteistö on vuokrannut suojatiloja lähistöllä olevasta kiinteistöstä. Yleisiä, kaikille tarkoitettuja suojatiloja ei maakunnan alueella ole. 

  • Seuraa tiedostusvälineitä, joiden avulla viranomaiset antavat toimintaohjeita
  • Selvitä tarvittaessa väestönsuojan toimintakuntoon saattaminen

Valmiuslaki 

Valmiuslain perusteella viranomaisten toimivaltuuksia ja vastuita voidaan muuttaa, monia yhteiskunnan toimintoja ja kansalaisten elämää voidaan ohjata normaalista poikkeavalla tavalla. Yksittäiseen kansalaiseen vaikuttavina esimerkkeinä voidaan lyhyesti mainta mm. liikkumisen rajoittaminen, rakennusten ja maa-alueiden haltuun ottaminen, elintarvikkeiden ja energian säännöstely.