Suurin osa tapaturmista sattuu kotona tai vapaa-aikana. Asuin- ja toimintaympäristöstä ja asukkaiden toimintakyvystä riippuen vaaran aiheuttajat vaihtelevat merkittävästi. Yleensä syynä ovat kompastumiset, liukastumiset ja putoamiset. Maatiloilla koneiden, varastoinnin ja eläinten myötä tapaturmien riski on huomattavasti suurempi kuin kerros- ja rivitaloissa. Väärin säilytetyt lääkkeet ja kemikaalit ovat riski erityisesti lapsille, joka on syytä huomioida myös vierailujen aikana. Sähkötapaturmat on helposti vältettävissä, jos laitteet pidetään kunnossa ja niitä käytetään vain niille tarkoitetuissa olosuhteissa ja tavalla. Vikavirtasuojien asentaminen lisää turvallisuutta huomattavasti. Koneiden turvavarusteiden puuttuminen tai niiden käyttämättömyys on tavanomainen syy tapaturmien aiheuttajana. 
Tapaturmissakin ennalta ehkäisy on paras tapa turvallisuuden lisäämiseen. Jotain kuitenkin sattuu ennemmin tai myöhemmin, joten tarve ensiavun antamiseen voi osua kenen tahansa kohdalle, eikä siinä tilanteessa ole aikaa opetella, joten:

  1. hanki ensiaputaidot
  2. hanki ensiapukalustoa ja tutustu sen käyttöön
  3. selvitä, onko työpaikalla tai taloyhtiössäsi ensiaputaitoisia
  4. kertaa kerran oppimiasi ja opettele uusia taitoja