Asutuksen tulvavahinkoja voidaan parhaiten välttää huomioimalla tulvan vaara asutusta suunniteltaessa ja rakennettaessa. Olemassa olevalle rakennuskannalle aiheutuvia tulvavahinkoja voidaan vähentää ennakkoon suunnitelluilla toimenpiteillä.

Kiinteistönomistajien on hyvä varautua paikallisiin tulvasuojauksiin myös omatoimisesti.

Tulvasuojausta rakennuksen ympärillä
Tulvasuojausta rakennuksen ympärillä

Alueellisten pelastuslaitosten ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen yhteistyönä on laadittu tulvaturvallisuusopas, joka on tarkoitettu tulva-alueiden asukkaille. Oppaassa annetaan ohjeita siitä, mitä tulee ottaa huomioon ja miten voi toimia ennen tulvaa, tulvan aikana ja sen jälkeen.

Tästä linkistä löydät tietoa alueemme tulvatorjunnasta

http://www.ymparisto.fi/tulvaohjeet?f=EtelaPohjanmaan_ELYkeskus

Tulvariskialueiden kartat löytyvät tästä linkistä

Tulvakartat

Etelä-Pohjanmaan Ely-keskuksen twitter-palvelusta löytyy ajankohtaista tietoa ja tiedotteita tulvatilanteista. Pääset palveluun tästä linkistä

Tulvavahinkojen korvaaminen on siirtynyt vakuutusyhtiöille

Tulvavahinkojen korvaaminen on siirtynyt koti- ja kiinteistövakuutusten piiriin. Vuoden alusta alkaen vakuutuksista korvataan rakennus- ja irtaimistovahingot, jotka ovat aiheutuneet poikkeuksellisista vesistö-, merivesi- ja rankkasadetulvista. Satovahingot säilyvät toistaiseksi valtion korvausvastuun piirissä.

Tulvaturva sisältyy useimmissa vakuutusyhtiöissä ainakin laajoihin koti- ja kiinteistövakuutuksiin. Asia kannattaa kuitenkin tarkistaa oman vakuutuksen osalta. Mikäli kotitaloudella tai kiinteistöllä ei ole vakuutusta, omistaja vastaa itse tulvien aiheuttamista vahingoista.

Poikkeuksellisen tulvan määritelmä voi vaihdella vakuutuksissa. Finanssialan Keskusliiton mukaan poikkeuksellisuus tarkoittaa vesistötulvaa, jonka todennäköisyys on kerran 50 vuodessa tai harvemmin. Rankkasadetulva on poikkeuksellinen, kun sademäärä on 30 mm tunnissa tai 75 mm vuorokaudessa.

Finanssialan keskusliitto on julkaissut tarkastuslistan tulvaan varautumisesta. Tarkastuslista löytyy tästä linkistä

Tarkastuslista