Päivystävä palotarkastaja

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen päivystävä palotarkastaja neuvoo ja ohjaa asiakkaita asumisen paloturvallisuuteen liittyvien kysymysten osalta.

Päivystävä palotarkastaja vastaa kuntalaisten mieltä askarruttaviin paloturvallisuuden kysymyksiin esimerkiksi seuraaviin aiheisiin liittyen:

  • Asuinrakennuksien palovaroittimet ja niiden sijoittaminen
  • Asuinrakennusten poistumisturvallisuus
  • Kiukaiden ja tulisijojen suojaetäisuudet
  • Rakennusten väliset etäisyydet
  • Osoitenumeroiden näkyvyys
  • Nuohous

Päivystävä Palotarkastaja Ark. Virka-aikana

Pelastuslaitoksen hallinto

Olemassa olevien jo rakennettujen yritys- ja laitoskohteiden paloturvallisuuteen liittyviin tiedusteluihin vastataan ensisijaisesti asianomaisen kunnan palotarkastajan toimesta

Eri paloasemilla toimivien palotarkastajien ja palomestareiden tiedot löydät paloasemien yhteystiedoista: Paloasemat

Kiireellisissä asioissa tai mikäli et tavoita paloasemilla toimivia palotarkastajia voit olla yhteydessä myös päivystävään palotarkastajaamme

Uudisrakentaminen sekä korjaus ja muutosrakentaminen:

Rakenteellinen paloturvallisuus vaikuttaa rakennuksen ja sen käyttäjien turvallisuuteen sen koko käyttöiän ajan. Rakenteellinen paloturvallisuus on huomioitava kaavoituksessa, rakennuksen suunnittelussa, rakentamisessa, käyttöönotossa ja käytön aikana. Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos toimii asiantuntijana rakentamisen ohjauksessa ja valvonnassa yhteistyössä alueen kuntien rakennusvalvontojen kanssa. Pelastusviranomainen toimii rakennuslupamenettelyssä pelastustoimen asiantuntijana.

Rakennuslupa-asioissa ole yhteydessä ensisijaisesti kuntasi rakennusvalvontatoimistoon.

Rakennusvalvontaviranomaset asioivat lupakäsittelyyn liittyen kuntiensa paloasemilla työskentelevien palomestareiden ja palotarkastajien kanssa: Yhteystiedot.

Asuinrakennusten ja vapaa-ajan asuntojen valvonta suoritetaan pääsääntöisesti niin sanotun paloturvallisuuden itsearvioinnin avulla

Aiemmin asuinkiinteistöihin ja vapaa-ajan asuntoihin suoritettiin palotarkastus keskimäärin kymmenen vuoden välein. Nykyisin pelastuslaitoksen suorittaman valvonnan on perustuttava riskien arviointiin. Kaikissa kiinteistöissä ei ole välttämättä tarvetta suorittaa palotarkastusta, vaan asukkaiden omatoimista varautumista onnettomuuksiin on tarkoituksenmukaisempaa lisätä myös muilla keinoilla.

Paloturvallisuuden itsearvioinnin perusajatuksena on, että kiinteistön asukas tarkastaa pelastuslaitoksen toimittaman lomakkeen ja paloturvallisuusoppaan avulla asuinympäristönsä sekä toimintatapojensa turvallisuutta.

Pelastuslaitokselta lähetetään pientaloihin, vapaa-ajan asuntoihin, rivitaloihin ja kerrostaloihin omatoimista palotarkastusta varten Paloturvallisuuden itsearviointioppaita ja täytettävät lomakkeet. Näitä lähetetään vuosittain 10v välein tarkastettaviin kohteisiin.

Lisätietoa saat oman kuntasi pelastusviranomaiselta.

Pientalon opas

Näissä ohjevideoissa käydään läpi kuinka toimitaan, kun olet saanut kyseisen materiaalin.

Opetusvideo osa 1

Opetusvideo osa 2