Rakenteellinen paloturvallisuus vaikuttaa rakennuksen turvallisuuteen sen koko käyttöiän ajan. Rakenteellinen paloturvallisuus on huomioitava kaavoituksessa, rakennuksen suunnittelussa, rakentamisessa, käyttöönotossa ja käytön aikana. Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos toimii asiantuntijana rakentamisen ohjauksessa ja valvonnassa yhteistyössä alueen kuntien rakennusvalvontojen kanssa. Pelastusviranomainen toimii rakennuslupamenettelyssä pelastustoimen asiantuntijana. Lupa-asioissa ole yhteydessä kuntasi rakennusvalvontatoimistoon.

Asuinrakennusten ja vapaa-ajan asuntojen valvonta suoritetaan pääsääntöisesti niin sanotun paloturvallisuuden itsearvioinnin avulla. Aiemmin asuinkiinteistöihin ja vapaa-ajan asuntoihin suoritettiin palotarkastus keskimäärin kymmenen vuoden välein. Nykyisin pelastuslaitoksen suorittaman valvonnan on perustuttava riskien arviointiin. Kaikissa kiinteistöissä ei ole välttämättä tarvetta suorittaa palotarkastusta, vaan asukkaiden omatoimista varautumista onnettomuuksiin on tarkoituksenmukaisempaa lisätä myös muilla keinoilla.

Paloturvallisuuden itsearvioinnin perusajatuksena on, että kiinteistön asukas tarkastaa pelastuslaitoksen toimittaman lomakkeen ja paloturvallisuusoppaan avulla asuinympäristönsä sekä toimintatapojensa turvallisuutta.

Pelastuslaitokselta on lähetetty pientaloihin, vapaa-ajan asuntoihin, rivitaloihin ja kerrostaloihin omatoimista palotarkastusta varten Paloturvallisuuden itsearviointioppaita ja täytettävät lomakkeet. Näitä lähetetään vuosittain 10v välein tarkastettaviin kohteisiin.

Lisätietoa saat oman kuntasi pelastusviranomaiselta.

Pientalon opas

Näissä ohjevideoissa käydään läpi kuinka toimitaan, kun olet saanut kyseisen materiaalin.

Opetusvideo osa 1

Opetusvideo osa 2