Asuinrakennusten ja vapaa-ajan asuntojen valvonta suoritetaan pääsääntöisesti niin sanotun paloturvallisuuden itsearvioinnin avulla. Aiemmin asuinkiinteistöihin ja vapaa-ajan asuntoihin suoritettiin palotarkastus keskimäärin kymmenen vuoden välein. Nykyisin pelastuslaitoksen suorittaman valvonnan on perustuttava riskien arviointiin. Kaikissa kiinteistöissä ei ole välttämättä tarvetta suorittaa palotarkastusta, vaan asukkaiden omatoimista varautumista onnettomuuksiin on tarkoituksenmukaisempaa lisätä myös muilla keinoilla.

Paloturvallisuuden itsearvioinnin perusajatuksena on, että kiinteistön asukas tarkastaa pelastuslaitoksen toimittaman lomakkeen ja paloturvallisuusoppaan avulla asuinympäristönsä sekä toimintatapojensa turvallisuutta.

Pelastuslaitokselta lähetetään pientaloihin, vapaa-ajan asuntoihin, rivitaloihin ja kerrostaloihin omatoimista palotarkastusta varten Paloturvallisuuden itsearviointioppaita ja täytettävät lomakkeet. Näitä lähetetään vuosittain 10v välein tarkastettaviin kohteisiin.

Lisätietoa saat oman kuntasi pelastusviranomaiselta.

Tässä opas pientalon paloturvallisuuteen.

Kaikki Paloturvallisuusoppaat löytyvät Oppaat -sivulta ja lomakkeet löytyvät Lomakkeet ja hinnasto -sivulta.

Pientalon paloturvallisuusopas

Tässä tulostettava lomakepohja.

Paloturvallisuuden itsearviointilomake

Pientalon opas