Södra Österbottens räddningsverk

 Södra Österbottens räddningsverk är ett av Finlands 22 regionala räddningsverk.

Uppgifterna för regionens räddningsverk omfattar:

  • att upprätthålla räddningsväsendets system för räddningsuppdrag
  • att ge information och råd inom räddningsväsendets område samt att fungera som sakkunnig i frågor som rör räddningsväsendet
  • att ta hand om förebyggande av olyckor och begränsning av skador samt brandinspektioner som hör till räddningsmyndigheterna
  • att utföra uppdrag som hör till räddningsverksamheten
  • att för sin del ta hand om uppgifter som hör till befolkningsskyddet och att upprätthålla den beredskap som dessa kräver
  • att samordna verksamheten för olika myndigheter och andra instanser som deltar i räddningsväsendet
  • att för sin del utbilda personal inom räddningsväsendet.

Vår region omfattar 18 kommuner: Seinäjoki, Alajärvi, Alavo, Evijärvi, Ilmola, Storå, Storkyro, Bötom, Kauhajoki, Kauhava, Kuortane, Kurikka, Lappajärvi, Lappo, Soini, Östermark, Vindala, Etseri.

Södra Österbottens räddningsverk är ett affärsverk som ägs av Seinäjoki stad. Räddningsverket leds av räddningsdirektör Harri Setälä.

Södra Österbottens räddningsverk har 31 brandstationer, 120 heltidsanställda och cirka 820 frivilliga avtalspersoner.