Johtokunnan 30.9.2021 kokouksen päätösyhteenveto

26 § Seinäjoen kaupungin tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja tilintarkastajan loppuraportti tilikaudelta 2020
Pelastusjohtajan ehdotus:

Merkitään tiedoksi.
Päätös: Johtokunta hyväksyi ehdotuksen

27 § Talousarvion toteutumisvertailu elokuu v. 2021
Pelastusjohtajan ehdotus:

Merkitään tiedoksi.
Päätös: Johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

28 § Talousarvion toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet / 1. toimintaraportti 1-6/2021
Pelastusjohtajan ehdotus:

Johtokunta hyväksyy Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos –liikelaitoksen seuraavat
raportit:

 • Riskienhallinnan TA 2021 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden
  toteutuminen 1.1.–30.6.2021
 • Resurssienhallinnan TA 2021 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden1
  toteutuminen 1.1.–30.6.2021
 • Pelastustoiminnan TA 2021 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden1
  toteutuminen 1.1.–30.6.2021
 • Ensihoidon TA 2020 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden
  toteutuminen 1.1.–30.6.2021

Raportit annetaan tiedoksi Seinäjoen kaupunginhallitukselle ja Seinäjoen
kaupunginvaltuustolle.

Päätös: Johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

29 § Vuoden 2021 Investointimäärärahan uudelleen kohdentaminen
Pelastusjohtajan ehdotus:

Johtokunta hyväksyy, että kohdennetaan vuoden 2021 käyttämättömäksi jäävä
ICT määräraha seuraaviin investointikohteisiin. Hankkeiden lopullinen toteutuminen
on sidoksissa käytettävissä olevaan investointimäärärahaan.

 1. Väestöhälytinjärjestelmähanke (väestöhälytin suunnitelma)
 2. Käytetyn/keskeneräisen sammutusauton hankinta (materiaalihallinnon
  kilpailutuksen jälkeen).
 3. Hengitysilmakompressori (Ylistaron paloasema / materiaalihallinnon
  kilpailutuksen jälkeen).
 4. Tarkastusautojen hankinta (option käyttö).

Päätös: Johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

30 § Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen raportti sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta alkuvuodelta 2021 ja vuoden 2022 riskienhallinnan suunnitelman hyväksyminen
Pelastusjohtajan ehdotus:

 • Johtokunta hyväksyy ja merkitsee tiedokseen Etelä-Pohjanmaan
  pelastuslaitoksen toiminnasta annetun raportin sisäisestä valvonnasta ja
  riskienhallinnasta alkuvuodelta 2021
 • hyväksyy vuoden 2022 riskienhallinnan suunnitelman
  taloussuunnitelmakaudelle 2022

Päätös: Johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

31 § Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos-liikelaitoksen TA 2022 toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
Pelastusjohtajan ehdotus:

Johtokunta hyväksyy Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos -liikelaitoksen
Riskienhallinnan TA 2022 toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
Resurssienhallinnan TA 2022 toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
Pelastustoiminnan TA 2022 toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
Ensihoidon TA 2022 toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
Päätös: Johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

32 § Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos -liikelaitoksen henkilöstösuunnitelma 2022
Pelastusjohtajan ehdotus:

Hyväksytään henkilöstösuunnitelma vuodelle 2022.
Päätös: Johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

33 § Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos-liikelaitoksen TA 2022 investointiehdotus
Pelastusjohtajan ehdotus:

Johtokunta hyväksyy v. 2022 investointiehdotuksen.
Päätös: Johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

34 § Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos -liikelaitoksen TA 2022 ehdotus
Pelastusjohtajan ehdotus:

Johtokunta hyväksyy talousarvioehdotuksen v. 2022.
Päätös: Johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

35 § Tilannekatsaus COVID-19 tilanteeseen tilannekuvassa 29.9.2021
Pelastusjohtajan ehdotus:

Merkitään tiedoksi.
Päätös: Johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

36 § Viranhaltijapäätökset
Pelastusjohtajan ehdotus:

Johtokunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedokseen.
Päätös: Johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

Lisätietoa: Johtokunnan puheenjohtaja Kati Ojaniemi p. 050 356 0211
Pelastusjohtaja Harri Setälä p. 050 345 9891