Johtokunnan kokouksen 7.12.2021 päätösyhteenveto

Yhteenveto Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen johtokunnan 7.12.2021 pitämässään kokouksessa tekemistä päätöksistä

37 § Talousarvion toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet / 2. toimintaraportti 1-9/2021
Pelastusjohtajan ehdotus:

Johtokunta hyväksyy Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos –liikelaitoksen seuraavat raportit:

  • Riskienhallinnan TA 2021 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 1.1.–30.9.2021
  • Resurssienhallinnan TA 2021 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 1.1.–30.9.2021
  • Pelastustoiminnan TA 2021 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 1.1.–30.9.2021
  • Ensihoidon TA 2020 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 1.1.–30.9.2021

Raportit annetaan tiedoksi Seinäjoen kaupunginhallitukselle ja Seinäjoen kaupunginvaltuustolle.

Päätös: Johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

38 § Talousarvion toteutumisvertailu lokakuu v. 2021
Pelastusjohtajan ehdotus:

Merkitään tiedoksi.
Päätös: Johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

39 § Talousarvion 2022 käyttösuunnitelman hyväksyminen
Pelastusjohtajan ehdotus:

Johtokunta hyväksyy käyttösuunnitelman.
Päätös: Johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

40 § Vuoden 2022 talousarvion hyväksyminen
Pelastusjohtajan ehdotus:

Johtokunta hyväksyy vuoden 2022 talousarvion valtuuston asettamien sitovien tavoitteiden sekä sitovien meno- ja tuloerien mukaisesti käsittäen tuloslaskelmaosan, investointiosan sekä rahoitusosan.
Päätös: Johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

41 § Tilannekatsaus COVID-19 tilanteeseen tilannekuvassa 6.12.2021
Pelastusjohtajan ehdotus:

Merkitään tiedoksi.
Päätös: Johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

42 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta / kokouspäivät vuodelle 2022
Pelastusjohtajan ehdotus:

Johtokunta hyväksyy alustavat kokouspäivät ja pöytäkirjan tarkistamismenettelyn.
Päätös: Johtokunta hyväksyi ehdotuksen.

43 § Viranhaltijapäätökset
Pelastusjohtajan ehdotus:

Johtokunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedokseen.
Päätös: Johtokunta hyväksyi ehdotuksen

Lisätietoa: Johtokunnan puheenjohtaja Raimo Ristilä p. 040 774 8330
Pelastusjohtaja Harri Setälä p. 050 345 9891