Risujen ja lehtien poltto

Nyt on oivallinen sää puuhastella pihalla kevätpuuhissa,
mutta jos tekee mieli polttaa risuja tai lehtiä, huomioi ja tarkista onko ruohikkopalovaroitus voimassa!

Varoituksen ollessa voimassa ei saa tehdä avotulta. 🔥

Päivystävä palomestari korostaa harkintaa tulen käsittelyssä, vaikka voimassa ei olisikaan ruohikkopalovaroitusta. Jos harkinnan jälkeenkin päätät esimerkiksi kulottaa, pitäisi paikalla olla alkusammutuskalustoa.

Kulotuksesta ja merkittävästi savua muodostavista avotulista on aina tehtävä ilmoitus alueen pelastusviranomaiselle. Muusta avotulesta ei tarvitse tehdä ilmoitusta.

Tulentekoilmoituksen löydät tästä linkistä:

https://pelastustoimi.fi/asiointi/lomakkeet/ilmoitus-tulenteko

Tarkista myös kuntasi rajoitukset ja ohjeet risujen yms. poltosta.

Tässä Ilmatieteenlaitoksen ohjeistamat varotoimet metsä- tai ruohikkopalovaroituksen aikana:
Nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää, kun metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen. Tällainen tilanne voi johtua esimerkiksi kuivuudesta tai tuulesta.

Lisäksi paikalliset palo- taikka ympäristöviranomaiset voivat kieltää perustellusta syystä avotulen teon muunakin aikana ja näitä määräyksiä tulee luonnollisesti noudattaa. Avotulta ei saa tehdä toisen maalle ilman maanomistajan lupaa. Kaupungissa voi olla yksiselitteinen avotulen tekokielto muualla kuin siihen erikseen merkityillä paikoilla.