Palvelutasopäätös on pelastuslain 29 §:n perusteella tehtävä päätös, jossa päätetään kuinka pelastustoimen lakisääteiset palvelut tuotetaan pelastustoimen alueella. Palvelutaso päätöksen päättää pelastuslaitoksen johtokunta, kuultuaan tätä ennen pelastuslaitoksen alueen kuntia. Päätöksen lainmukaisuutta valvoo Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto.

Johtokunta on 1.12.2020 §38 hyväksynyt Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen v.2021 – 2024.