Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos pyrkii takaamaan verkkosivustojensa saavutettavuuden saavutettavuusdirektiivin edellyttämällä tavalla. Tämä toteutuu digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain ja EU:n saavutettavuusdirektiivin mukaisesti. Tämä saavutettavuusseloste koskee www.eppela.fi-verkkosivustoa.

Vaatimustenmukaisuus

Etelä-pohjanmaan pelastuslaitoksen verkkosivusto noudattaa pääosin saavutettavuusperiaatteiden WCAG) 2.1-ohjeistusta ja sen toteutumisessa on tavoiteltu AA-tasoa.

Ei-saavutettava sisältö

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen verkkosivusto sisältää liitetiedostoja (pdf, doc), joista kaikki eivät ole saavutettavia. Ei-saavutettavia liitetiedostoja on osa ennen 23.9.2018 laadituista tiedostoista, jotka eivät kuulu sovellettavan lainsäädännön piiriin. Pelastuslaitoksen kanssa asioimiseen tarvittavat vanhat liitetiedostot pyritään uudistamaan saavutettaviksi vuoden 2021 aikana.

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Eppela.fi verkkosivusto on julkaistu 1.2.2021 ja seloste on laadittu 28.1.2021. Seloste perustuu toistaiseksi itsearvioon ja Valu Digital Oy:n arvioon.

Palaute ja yhteystiedot

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen verkkosivuston saavutettavuudesta vastaa viestintäyksikkö. Palautetta voi laittaa osoitteeseen pelastuslaitos.virka@hyvaep.fi tai puhelimitse 044 418 1200. Ei-saavutettavia sisältöjä voi pyytää saavutettavassa muodossa.

Saavutettavuuskantelu ja saavutettavuusselvityspyyntö

Mikäli saat saavutettavuuspalautteeseen epätyydyttävän vastauksen Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselta tai et saa pyydettyä sisältöä saavutettavassa muodossa, voit tehdä sivustosta saavutettavuuskantelun tai saavutettavuusselvityspyynnön. Suomessa saavutettavuutta valvoo Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI). Saavutettavuusvaatimukset.fi -sivuilla on ohjeet ja osoitteet ilmoituksen tekemiseen.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
p. 0295 016 000 (vaihde)