Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos kuuluu Seinäjoen kaupungin tietosuojan ja tiedonhallinnan alaisuuteen.

Koko Euroopan unionin alueella sovelletaan yleistä EU tietosuoja-asetusta. Asetuksen tavoitteena on vahvistaa yksilön oikeuksia, parantaa henkilötietojen suojaa ja lisätä henkilötietojen käsittelyn läpinäkyvyyttä rekisteröidyille (asiakkaille).

Seinäjoen kaupungissa noudatetaan yleistä EU:n tietosuoja-asetusta sekä kansallista tietosuojalainsäädäntöä kuten tietosuojalakia sekä lakia julkisen hallinnon tiedonhallinnasta ja julkisuuslakia.

Tiedonhallintayksikön on ylläpidettävä kuvausta sen hallinnoimista tietovarannoista ja asiarekisteristä tiedonhallintalain (906/2019) 28 §:n mukaisesti. Seinäjoen kaupunki on tiedonhallintalaissa tarkoitettu tiedonhallintayksikkö.

Tästä linkistä pääset Seinäjoen kaupungin tietosuoja ja tiedonhallinta-sivulle:

Tietosuoja ja tiedonhallinta