Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos järjestää ja tuottaa lainsäädännön sekä sopijakuntien edellyttämät palvelut tehokkaasti, taloudellisesti ja tehtävän edellyttämällä laatutasolla.

Pelastustoimen palvelut tuotetaan lähellä kuntalaisia sekä vapaaehtoistoimintaa hyödyntäen ja tukien.

Tavoitteet:

Tavoitteena on, että olemassa olevien voimavarojen käyttöä tehostamalla ja toiminnan oikealla suuntaamisella ja painottamisella onnettomuuksien määrää alennetaan ja seurausvaikutuksia pienennetään sekä onnettomuuksista yhteiskunnalle aiheutuvia kustannuksia vähennetään.