Palomestarin virka Ähtärin paloasema

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos julistaa haettavaksi:

Palomestarin virka, toimialueena Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos, ensimmäinen sijoituspaikka: Ähtärin paloasema.

Palomestarin virassa onnistuminen edellyttää
Hallitset, osaat ja sinulla on näyttöä
• työnantajan edustajana toimimisesta
• yhteistoimintataidoista, jotka näkyvät työhyvinvoinnin tuloksissa ja organisaation osaamisen kehittämisessä
• soveltuvaa erityisosaamista
• paineensietokykyä

Viran kelpoisuusvaatimukset:
Virkaan valittavalta vaaditaan pelastustoimesta annetun asetuksen (407/2011 § 6) mukainen kelpoisuus ja BC-luokan ajokortti. Virkaan sisältyy velvollisuus tarvittaessa osallistua vapaamuotoiseen varallaoloon. Savusukelluskelpoisuus luetaan hakijalle eduksi.

Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Virkaan valittu sitoutuu työnantajan järjestämiin työkykyä mittaaviin testeihin.

Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Viran vastaanottaminen sopimuksen mukaan.

Valitun on esitettävä työnantajalle todistus terveydentilasta sekä huumausainetestistä ja annettava suostumus suppean turvallisuusselvityksen tekemiseen. Hakijat kutsutaan tarvittaessa haastatteluun. Opinto- ja työtodistukset toimitetaan tarvittaessa.

Työaika:
Työaika on yleistyöaika 38,25 h / vko. Palkkaus määräytyy Seinäjoen kaupungin teknisen sopimuksen mukaisesti.

Katso Kuntarekryssä Takaisin työpaikkalistaukseen