Palomestarin virka, toimialueena Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos, ensimmäinen sijoituspaikka: Seinäjoki/Nurmo paloasemat

Palomestarin virassa onnistuminen edellyttää:
Hallitset, osaat ja sinulla on näyttöä
• työnantajan edustajana toimimisesta
• yhteistoimintataidoista, jotka näkyvät työhyvinvoinnin tuloksissa ja organisaation osaamisen kehittämisessä
• soveltuvaa erityisosaamista
• paineensietokykyä

Viran kelpoisuusvaatimukset:
Virkaan valittavalta vaaditaan pelastustoimesta annetun asetuksen (407/2011 § 6) mukainen kelpoisuus ja BC-luokan ajokortti. Virkaan sisältyy velvollisuus tarvittaessa osallistua vapaamuotoiseen varallaoloon. Arvostamme onnettomuuksien ehkäisyn osaamisalueen asiantuntemusta ja savusukelluskelpoisuus luetaan hakijalle eduksi.

Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä

lääkärintodistus terveydentilastaan.
Virkaan valittu sitoutuu työnantajan järjestämiin työkykyä mittaaviin testeihin.

Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Viran vastaanottaminen 1.1.2023.

Valitun on esitettävä työnantajalle todistus terveydentilasta sekä huumausainetestistä ja annettava suostumus suppean turvallisuusselvityksen tekemiseen. Hakijat kutsutaan tarvittaessa haastatteluun. Opinto- ja työtodistukset toimitetaan tarvittaessa.

Työaika:
Työaika on yleistyöaika 38,25 h / vko. Palkkaus määräytyy Seinäjoen kaupungin teknisen sopimuksen mukaisesti.

Katso Kuntarekryssä Takaisin työpaikkalistaukseen