Ilotulitteiden myynti

Toiminnanharjoittajan on tehtävä pelastuslaitokselle ilmoitus ilotulitteiden varastoinnista kaupan yhteydessä.

Suppeaa ilmoituslomaketta voi käyttää, mikäli lomakkeessa eritellyt ehdot täyttävät. Muussa tapauksessa on käytettävä laajaa ilmoituslomaketta.

Ilotulitteiden myynnin itsearviointilomake

Ilmoitus ilotulitteiden varastoinnista kaupan yhteydessä (suppea)

Ilmoitus ilotulitteiden varastoinnista kaupan yhteydessä (laaja)

Lähetä ilotulitemyyntiin liittyvät lomakkeet sähköpostiin pelastuslaitos.kemikaali@hyvaep.fi

Tapahtumien ja yleisötilaisuuksien tuliesitysten ja tehosteiden käyttö

Näillä lomakkeilla laadit ilmoituksen tehosteiden käytöstä yleisötilaisuudessa ja ilmoituksen tuliesityksestä. Ilmoitus tulee tehdä pelastusviranomaiselle viimeistään 14 vuorokautta ennen tilaisuutta.

Alla olevat sähköiset lomakkeet lähtevät suoraan ilmoituksen lopussa olevaa lähetä-toimintoa käyttämällä pelastuslaitos.tapahtumat@hyvaep.fi-sähköpostiin.

Ilmoituslomake tehosteiden käytöstä

Ilmoituslomake tuliesityksestä