Polttoaineen säilytys

polttoainesäilytys
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150685

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos haluaa muistuttaa, että polttoaineita ei säilytetä sellaisissa paikoissa, joissa polttoaineiden säilyttäminen on kielletty eikä ylitetä sallittuja polttoaineiden säilytysmääriä.

Lisäksi on huomioitava, että säiliöt ja astiat joissa säilytetään polttoainetta, ovat siihen käyttöön valmistettuja, hyväksyttyjä ja toimintakuntoisia.

Kemikaalionnettomuus

ohje kemikaalionnettomuudessa

Toimi näin kemikaalionnettomuuksissa:

Ulkona:

  • Tarkasta tuulen suunta esim. kostealla sormella. Poistu kaasun alta sivutuuleen. Pyri sisälle.
  • Jos et pääse sisälle, pyri korkeampaan maastokohtaan. Vältä alavia paikkoja.
  • Vältä hengästymistä liikkumalla rauhallisesti. Tiheästi hengittäen hengität myös myrkyllistä kemikaalia enemmän.
  • Autossa ollessasi sulje ilmanvaihto, aja pois vaara-alueelta, sivutuuleen, mikäli mahdollista.
  • Kuuntele radiota

Sisällä:

  • Pysäytä koneellinen ilmanvaihto. Sulje ovet, ikkunat ja venttiilit. Tiivistä tarvittaessa.
  • Kuuntele ohjeita radiosta.
  • Vältä puhelimen käyttöä.
  • Pyri rakennuksen yläkerroksiin, vältä kellariin menoa. Älä mene väestönsuojaan.
Väestönsuoja
Väestönsuojan pohjapiirustus