Pelastussuunnitelma ja poistumisturvallisuusselvitys

Ohje lomakkeen avaamiseen:

Kaikki selaimet eivät osaa avata lomaketta automaattisesti ja siksi ruutuun voi ilmestyä virheilmoitus. Lomakkeen voi kuitenkin ladata omalle tietokoneelle ja sitä kautta sen saa auki. Lataa lomake omalla tietokoneella sellaiseen kansioon, josta löydät sen helposti. Mene kansioon, johon latasit lomakkeen ja klikkaa tiedoston nimeä hiiren oikealla näppäimellä. Valitse aukeavasta valikosta sovellus, joka osaa avata lomakkeen.

Tilapäismajoitus

Tällä sähköisellä lomakkeella laadit ilmoituksen tilapäismajoituksesta. Ilmoitus tulee tehdä pelastusviranomaiselle viimeistään 14 vuorokautta ennen majoitusta.

Ilmoitus tilapäismajoituksesta

Tulentekoilmoitus

Tällä sähköisellä lomakkeella teet tulentekoilmoituksen. Ilmoitus tulee tehdä pelastusviranomaiselle mahdollisimman aikaisin ennen toiminnan/polton aloitusta. Tulentekoilmoitus koskee metsämaan tai pellon kulotusta, kokon polttoa tai muuta avotulta, josta aiheutuu runsaasti savua.

Tulentekoilmoitus

Tapahtumat ja yleisötilaisuudet

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen alueella yleisötapahtumiin liittyvät pelastus- ja ensiapusuunnitelmat tulee lähettää osoitteeseen pelastuslaitos.tapahtumat@seinajoki.fi viimeistään 14 vuorokautta ennen tilaisuutta.

Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman mallipohja

Yleisötapahtuman ensiapusuunnitelma lomake

Alla olevat sähköiset lomakkeet lähtevät suoraan ilmoituksen lopussa olevaa lähetä-toimintoa käyttämällä pelastuslaitos.tapahtumat@seinajoki.fi-sähköpostiin.

Näillä lomakkeilla laadit ilmoituksen tehosteiden käytöstä yleisötilaisuudessa ja ilmoituksen tuliesityksestä. Ilmoitus tulee tehdä pelastusviranomaiselle viimeistään 14 vuorokautta ennen tilaisuutta.

Ilmoituslomake tehosteiden käytöstä

Ilmoituslomake tuliesityksestä

Ilmoitus ilotulitteiden yksityisestä käytöstä

Ilmoitus ilotulitteiden yksityisestä käytöstä

Sähköinen ilmoitus tulee tehdä pelastusviranomaiselle viimeistään viisi (5) vuorokautta ennen ilotulitteiden käyttöä.

Ilotulitteiden myynti

Ilmoitus ilotulitteiden varastoinnista kaupan yhteydessä (laaja)

Ilmoitus ilotulitteiden varastoinnista kaupan yhteydessä (suppea)

Ilotulitteiden myynnin itsearviointilomake

Lähetä ilotulitemyyntiin liittyvät lomakkeet sähköpostiin pelastuslaitos.kemikaali@seinajoki.fi

Vaaralliset kemikaalit

Ilmoituslomake vaaralliset kemikaalit

Kemikaalitaulukko (ilmoituslomakkeen liite)

Lähetä nämä lomakkeet sähköpostiin pelastuslaitos.kemikaali@seinajoki.fi