Hoitolaitosten toiminnassa on huomioitava seuraavia asioita:

POISTUMISTURVALLISUUSELVITYS – päivitettävä tarvittaessa. (379/2011 19 §) (Hoitolaitokset laativat, suunnittelija, käyttäjä, omistaja ja pelastuslaitos yhteistyössä )

Ohje lomakkeen avaamiseen:

Kaikki selaimet eivät osaa avata lomaketta automaattisesti ja siksi ruutuun voi ilmestyä virheilmoitus. Lomakkeen voi kuitenkin ladata omalle tietokoneelle ja sitä kautta sen saa auki. Lataa lomake omalle tietokoneellesi. Latauspainike löytyy ikkunan oikeasta yläreunasta. Lataa lomake sellaiseen kansioon, josta löydät sen helposti. Mene kansioon, johon latasit lomakkeen ja klikkaa tiedoston nimeä hiiren oikealla näppäimellä. Valitse aukeavasta valikosta sovellus, joka osaa avata lomakkeen.

RISKIEN ARVIOINTI – tulokset kuvataan pelastussuunnitelmassa
(omat riskit, ulkoiset uhat ja mahdolliset vaaratilanteet)

PELASTUSSUUNNITELMA  (379/2011 15 §)

 • tarkat osoitetiedot ja paikantamiskoordinaatit
 • hälytysohjeet / sisäinen hälyttäminen / ulkoinen hälyttäminen
 • alkusammuttimet ja niiden teholuokat ja käyttökohteet
 • hoidettavien määrät ja henkilöstön määrä osastoittain
 • turvallisuus organisaatio osastoittain
 • käsisammuttimien määrä ja sijoitus osastolla
 • hätäsiirtomahdollisuudet
 • poistumistiet ja niiden leveydet. (huom. hoitolaitoksen sänkyjen leveydet)

MUUT HÄIRIÖTILANTEET

 • vesi-, viemäri-, sähkökatkoksiin varautuminen

TEKNISET TILAT – Nämä huomioitava riskinarvioissa erityisesti

 • kiinteistön huolto- ja tekniset tilat
 • keittiö ja jakelutilat
 • palavien nesteiden varastotilat
 • happikeskukset ja pullovarastot
 • sairaalajätteiden varastointi

HENKILÖSTÖN TURVALLISUUSKOULUTUS

 • koulutussuunnitelma esim. vuosille 2021- 2024.
 • vuosittainen perehdyttämiskoulutus lomittajille, käydään läpi pelastussuunnitelma ja suoritetaan turvallisuuskävely
 • toiminta paloilmoittimella, kun palokello soi.

TURVALLISUUDESTA VASTAAVAT HENKILÖT – nimetään pelastussuunnitelmaan

 • kokonaisturvallisuudesta vastaava
 • kiinteistön turvallisuustekniikasta vastaava henkilö
 • sisäisen tiedottamisen vastaava / ulkoinen tiedottaminen

PELASTUSLAITOKSEN TARVITSEMAT TIEDOT

 • palokunnan putkilukko / yleisavain
 • paloilmoittimen sijainti kiinteistöllä
 • sprinklerlaitteiston lisäveden syöttö
 • savunpoistolaitteiston laukaisukeskuksen sijainti
 • rakennuksen paloluokka
 • rakennuksen suojaustaso

ONNETTOMUUDEN ENNALTAEHKÄISY

 • hoitolaitoksen sisäinen turvallisuustarkastus
 • pelastusviranomaisten vuosittainen palotarkastus
 • palo- ja sprinklerijärjestelmien kuukausikokeilut
 • poistumis ja reittivalaistuksen kojeistus / 1kk tai vähintään 4 kertaa vuodessa
 • savunpoistokeskuksen huolto 1. vuodessa
 • alkusammutuskaluston tarkastus/huolto 2v välein tai tarvittaessa
 • poistumisteiden lukitustarkastukset vuosittain
 • sähkölaitteiden määräaikaistarkastus / luokka 2 mukaisesti
 • pelastusteiden kunto ja talviauraus
 • vss- tilan vuosihuolto 1 vuodessa / painekoe 10v välein

POTILAIDEN MAHDOLLINEN HÄTÄSIIRTO

 • -minne siirretään, millä siirretään, hoidon turvaaminen

TOIMINTA POIKKEUSOLOISSA

 • yleinen hälytysmerkki ja sen kuuluvuus
 • kaasuvaara, säteilyvaara, pandemia, potilaan katoaminen
 • väkivaltainen käyttäytyminen, uhkaus ym.

YLEISTIEDOT KOHTEESTA / KARTTATIEDOT

 • tarkat osoitetiedot ja paikantamiskoordinaatit
 • tontti tai aluekartta, josta ilmenee putkilukon paikka
 • turvallisuuskeskusten paikat, paloilmoitin, savunpoisto, sprinklerkeskus
 • sekä lisäveden syöttö sammutusjärjestelmään
 • palokunnan hyökkäystiet/ poistumistiet
 • pohjakuvat kerroksittain, joista näkyy palo-osastojen rajat, paloilmoittimella
 • suojatut alueet sekä sammutuslaitoksella suojatut alueet
 • savunpoiston lohkot ja niiden laukaisupainikkeet
 • alkusammutuskaluston sijainti ja määrät