Taloyhtiön hallituksen vastuulla on varmistua onko kiinteistö velvollinen laatimaan pelastussuunnitelman. Pelastussuunnitelmassa käydään läpi yleiseen turvallisuuteen liittyvät asiat mahdollisimman selkeästi ja jaetaan se kaikille asukkaille. Lisätietoa löytyy pelastuslaista ja -asetuksesta.
Pelastussuunnitelman laatimiseen voi pyytää ohjeita lähimmältä paloasemalta.


Taloyhtiön velvollisuutena on myös huolehtia, että paloturvallisuudesta huolehditaan aktiivisesti.
Huomioitavaa esim. porraskäytävien tyhjänä pitäminen, palavien nesteiden tai kaasupullojen varastointi, mahdollisesti vialliset sähkölaitteet, pelastusteiden auki pysyminen, osastoivien ovien suljettuina pitäminen, mahdollinen nuohous.


Lisätietoja saa pelastuslaitokselta kohdekohtaisesti.

Taloyhtiöiden palotarkastus hoidetaan paloturvallisuuden itsearviointina

Pelastuslaitos lähettää vuosittain tietyn alueen taloyhtiöille Paloturvallisuuden itsearviointimateriaalin täytettäväksi ja palautettavaksi. Pelastuslaitos käy läpi palautetun materiaalin ja tekee tarvittavat toimenpiteet ko. taloyhtiön osalta. Materiaali löytyy myös lomakkeet-sivulta.


Kerrostaloissa taloyhtiön on selkeästi ohjeistettava asukkaiden toimintaa mahdollisen tulipalon yhteydessä:
Savuiseen porraskäytävään ei saa mennä.
Pelastuslaitos hakee asukkaat turvallisesti ulos.

Täytä, tulosta ja laita näkyvälle paikalle ilmoitustauluun

Lomakkeet ja hinnasto

Pelastustie

Pelastustie-kyltit

Pelastustie on ajotie, jota käyttäen hälytysajoneuvot pääsevät hätätilanteessa riittävän lähelle rakennusta.

• Pelastustielle ei saa pysäköidä autoja, kasata lunta, laittaa valaistuspylväitä, istutuksia eikä mitään muutakaan liikennettä estävää.

• Taloyhtiö ja sen asukkaat voivat vaikuttaa palokunnan toimintamahdollisuuksiin ja asukkaiden turvallisuuteen huolehtimalla siitä, että pelastustiet pysyvät aina vapaana.

• Pihalle väärin pysäköidyt autot voi saada valvontaan esimerkiksi huoltoyhtiön ja poliisin yhteistyöllä.

• Kiinteistön pelastussuunnitelmassa voidaan edesauttaa hälytysajoneuvojen liikkumista kiinteistön alueella rajoittamalla pysäköintiä pelastustoiminnan kannalta keskeisillä kulkuväylillä.

• Pelastustie tulee merkitä tieliikenneasetuksen (182/1982) 21 §:n mukaisella tekstillisellä lisäkilvellä.

• Pelastustie-merkkiä ei käytetä, jos pelastustietä ei ole merkitty rakennuksen rakennuslupa-asiakirjaan.

• Pelastustieasioissa neuvoja saa paikalliselta pelastusviranomaiselta. Jos tarvitset yksityiskohtaisia ja/tai paikkakuntakohtaisia neuvoja, ota yhteyttä paikalliseen pelastusviranomaiseen.

Kiinteistön omistajan ja haltijan on huolehdittava siitä, että hälytysajoneuvoille tarkoitetut ajotiet ja muut kulkuyhteydet (pelastustiet) pidetään ajokelpoisina ja esteettöminä ja että ne on merkitty asianmukaisesti. Pelastustielle ei saa pysäköidä ajoneuvoja eikä asettaa muutakaan estettä. Sisäasiainministeriön asetuksella säädetään pelastustien merkitsemisestä.