Tarkastuskohteet ja – välit

Vuosittain tarkastetaan rakennus tai tila, jossa henkilö- ja paloturvallisuudelle tai ympäristölle aiheutuva vaara arvioidaan olevan tavanomaista suurempi. Näissä kohteissa palotarkastus suoritetaan vuoden välein
Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi:

 • Hoitolaitokset
 • Erityisryhmien palvelu- ja asuinrakennukset
 • Majoitustilat (hotellit, asuntolat, lomakylät, leirintäalueet)
 • Ravintolat
 • Päiväkodit
 • Kauppakeskukset / Myymälät
 • Oppilaitokset
 • Huvi-, taide- ja muut kok. ja liiketilat
 • Teollisuus ja varastointi
 • Maataloustuotantotilat
 • Palo- ja räjähdysvaaralliset tilat
 • Kulttuurihistorialliset kohteet
 • Tilat, joissa on automaattinen sammutuslaitteisto tai paloilmoitin

Palotarkastukset tehdään pelastuslaitoksen valvontasuunnitelman mukaisesti. Pelastuslaitos voi periä maksun valvontasuunnitelman mukaisen palotarkastuksen tai muun valvontatoimenpiteen suorittamisesta. Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos on siirtynyt 1.1.2013 käyttämään pelastuslainsäädännön mukaista valvontamallia ja maksullisia palotarkastuksia. Maksut löytyvät ajantasaisesta hinnastosta.