Järjestäjän on huolehdittava siitä, että tapahtuma järjestetään turvallisesti eikä siitä aiheudu vaaraa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle. Tapahtuman turvallisuussuunnittelu perustuu tapahtumanjärjestäjän tekemään yleisötapahtuman pelastussuunnitelmaan.

Pelastussuunnitelmasta pelastusviranomainen pystyy varmistamaan, että järjestäjä on varautunut hyvin onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn sekä toimintaan mahdollisissa onnettomuustilanteissa. Järjestäjän on toimitettava pelastussuunnitelma viimeistään 14 vrk ennen tapahtumaa pelastuslaitokselle. Jos tapahtumaan osallistuva yleisömäärä on suuri tai siihen kohdistuu erityisiä riskejä, tulee järjestäjän olla yhteydessä pelastuslaitokselle jo suunnitteluvaiheessa.

Erityisiä riskejä voivat aiheuttaa esimerkiksi tapahtumapaikka, liikenne, yleisö, vaaralliset kemikaalit tai väliaikaiset rakennelmat. Pelastusviranomainen tekee tapahtumaan palotarkastuksen tarvittaessa.

Jos yleisötapahtumassa halutaan järjestää ilotulitus tai siinä halutaan käyttää pyroteknisiä tehosteita, on tehtävä tarvittavat ilmoitukset poliisille ja pelastusviranomaiselle.

Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen alueella yleisötapahtumiin liittyvät pelastussuunnitelmat ja ilmoitukset yleisötapahtumiin liittyvästä erikoistehosteiden käyttämisestä tulee lähettää osoitteeseen pelastuslaitos.tapahtumat@hyvaep.fi

Tarvittavat lomakkeet löydät tästä linkistä:

https://eppela.fi/yrityksille/ohjeet/lomakkeet-ja-hinnasto/

Tässä ohje tapahtumissa käytettävistä kevyistä, pika- pop up-teltoista:

Tilapäismajoitus

Tällä sähköisellä lomakkeella laadit ilmoituksen tilapäismajoituksesta. Ilmoitus tulee tehdä pelastusviranomaiselle viimeistään 14 vuorokautta ennen majoitusta.

Ilmoitus tilapäismajoituksesta

Ohje tilapäismajoituksen turvallisuusjärjestelyistä kokoontumistiloissa

Palveluntarjoajan turvallisuustoiminnan itsearviointi ja turvallisuusasiakirja (Tukes)

Turvallisuusasiakirja on palveluntarjoajan kirjallinen kuvaus siitä, miten palvelun turvallisuus on järjestetty. Turvallisuusasiakirjassa kuvataan palveluun liittyvät vaarat ja toimenpiteet riskien hallitsemiseksi ja hätätilanteisiin varautumiseksi.

Turvallisuusasiakirja kokoaa yhteen palveluun liittyvät turvallisuusasiat ja auttaa palveluntarjoajaa turvallisuuden jatkuvassa parantamisessa. Turvallisuusasiakirja on ensisijaisesti palveluntarjoajan oma työkalu – ei viranomaisia varten tehty dokumentti. Turvallisuusasiakirja pitää toimittaa Tukesiin vain, jos Tukes sitä erikseen pyytää.

Palveluntarjoajan velvollisuudet / Tukes

Turvallisuusasiakirjapohja /Tukes

Listaus v.2023 turvallisuusviestintätapahtumista