Kemikaalit

Asetus 685/2015 määrittelee onko toiminannanharjoittaja velvollinen laatimaan kemikaali-ilmoituksen paikalliselle pelastusviranomaiselle. Ilmoitusvelvollisuus muodostuu aineen vaarallisuuden sekä käsiteltävän määrän perusteella. Ilmoituksessa siis huomioidaan varaston maksimikoko ja laitteistossa olevan kemikaalin määrä.

Tässä tarvittavat lomakkeet:

Ilmoituslomake vaaralliset kemikaalit

Kemikaalitaulukko (ilmoituslomakkeen liite)

Lähetä nämä lomakkeet sähköpostiin pelastuslaitos.kemikaali@seinajoki.fi

Lisätietoja voit tarvittaessa kysyä:

Palavat aineet myymälöissä

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on laatinut ohjeen kemikaalien varastoinnista myymälöissä.

Lakisääteiset määrät näiden varastoinnista myymälätiloissa:

Palavia nesteitä saa myymälätilassa varastoida yhteensä 1000 litraa enintään 25 litran pakkauksissa. Tästä määrästä enintään 200 litraa saa olla aerosoleja ja erittäin helposti syttyviä palavia nesteitä enintään 2 litran astioissa.

Näiden lisäksi palavia nesteitä voi varastoida myymälätiloista paloteknisesti osastoiduissa varastoissa tapauskohtaisesti.

Ota yhteys pelastuslaitokselle, jos ylläesitetyt määrät ylittyvät kohteessanne.