Väestönsuojelu on osa varautumista. Terminä ”väestönsuojelu” tarkoittaa ihmisten ja omaisuuden suojaamista sekä pelastustoimintaa poikkeusoloissa sekä niihin varautumista.

Väestönsuojelutehtäviä ovat seuraavat toimenpiteet ja niiden suunnittelu:

 • Väestön hälyttäminen
 • Evakuointi
 • Suojista huolehtiminen
 • Sammutustoiminta
 • Pelastustoiminta
 • Vaarallisten alueiden tiedustelu ja merkitseminen
 • Puhdistustoiminta ja vastaavat suojelutoimenpiteet
 • Järjestyksen ylläpito kriisitilanteissa
 • Lääkintähoito
 • Henkinen hoito
 • Tilapäismajoituksen järjestäminen
 • Elintarvike- ja materiaalihuolto
 • Välttämättömien julkisten palvelujen turvaaminen
 • Yhteiskunnalle elintärkeiden toimintojen turvaaminen

Poikkeusoloihin valmistavia normaaliolojen väestönsuojelutehtäviä ovat:

 • Edellä mainittuihin pelastus- ja suojelutoimenpiteisiin varautuminen
 • Poikkeusoloja koskeva suunnittelu ja koulutus
 • Valvonta-, johtamis- ja hälytysjärjestelmien toiminta
 • Tietoliikenneyhteyksien ylläpito
 • Suojatilojen rakentaminen

Poikkeusoloissa kansalaisten terveys, elinolosuhteet ja/tai toimeentulo on laajasti ja vakavasti uhattuna. Poikkeusoloissa toimitaan tarvittavin osin valmiuslain tai puolustustilalain suomin edellytyksin, jotka rajoittavat tilanteesta riippuen kansalaisten toimintaa. 
Poikkeusoloissa mahdollisesti tarvittavat väestönsuojat ovat Etelä-Pohjanmaalla vain niissä sijaitsevien kiinteistöjen omien asukkaiden tai henkilökunnan käyttöön varattuja. Joissain tapauksissa kiinteistö on vuokrannut suojatiloja lähistöllä olevasta kiinteistöstä. Yleisiä, kaikille tarkoitettuja suojatiloja ei maakunnan alueella ole. 

Väestönsuojat

Väestönsuojien rakenne ja käyttö

– Rakenne määräytyy suojatilan sijainnin ja koon mukaan
– Tavallisimmin väestönsuoja rakennetaan teräbetonista joko paikalla valamalla tai elementeistä
– Tilavuus vähintään 0,75m2/henk.
– Erityishuomio sisään- ja ulospääsyyn, ilmanvaihtoon sekä hygieniaan.
– Suoja on oltava käyttökunnossa 72 tunnissa

Väestönsuoja